آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

روابط nlp

ایجاد رابطه صمیمی از طریق ۳ موقعیت ان ال پی

ایجاد رابطه صمیمی از طریق 3 موقعیت یکی از شیوه‌هایی که ان ال پی به شما در ایجاد صمیمیت کمک می‌کند، شناخت دست‌کم سه دیدگاه و نظر مختلف است. ان ال پی این دیدگاه‌ها را موقعیت‌های ادراکی می‌نامد. این مسئله یعنی درواقع یعنی مشاهده‌ی ساختمانی از زوایای مختلف، مثل نگاه کردن به ساختمان از مقابل، نگاه کردن…

شناخت طرف مقابل از طریق ۳ حالت

ما می‌توانیم دوستان و اطرافیانمان را از طریق 3 حالت (گذشته، حال، آینده) شناسایی کنیم که در جدول زیر توضیح داده‌شده. دلایل موافق و مخالف تمرکز روی گذشته، حال و آینده جدول شناخت طرف مقابل از طریق 3 حالت می‌توانید با گوش دادن به زمان فعل‌هایی که فرد استفاده می‌کند به ترجیح زمانی…