مرور برچسب

رفع تنبلی

دلیل اصلی عدم موفقیت

آیا تابه‌حال فکر کرده‌اید که مهم‌ترین دلیل اصلی عدم موفقیت چیست؟ در این مقاله می‌خواهم موضوع را از دید دیگری مشاهده کنیم. ممکن است متوجه شوید که تمایل به تنبلی در شما به دلیل ایدئال‌گرا بودن نتان است و بدانید گاهی لازم نیست همه‌چیز عالی و ایدئال باشد یا ممکن است دلیل تنبلی‌هایتان…