مرور برچسب

رشد

برسی ارتباطات و رشد و صمیمیت

در این مقاله به برسی ارتباطات و رشد و صمیمیت می‌پردازیم، پژوهش‌های پروفسور محرابیان درباره این نکته موارد زیادی را روشن کرد که افراد چگونه در ارتباطات زنده‌، اطلاعات مختلف را دریافت می‌کنند و به آن واکنش نشان می‌دهند. پروفسور محرابیان می‌گوید که اگر میان آنچه می‌گویید و چگونه گفتن آن هماهنگی…