آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

رسیدن به موفقیت

برداشت گام‌های کوچک برای موفقیت

ممکن است وسوسه شوید با سرعت به‌طرف هدفتان حرکت کنید و سعی کنید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آن برسید. گاهی همین راه درست است، اما خیلی‌ها می‌دانند که تغییرات پایدار، تغییراتی هستند که در طول زمان و به شکل اندک به وجود می‌آیند. بهره بردن از استراتژي لاک‌پشت‌ها برای رسیدن به هدفتان، در مقایسه با روش…