مرور برچسب

راه های تلقین

با رعایت این ۶ اصول از تلقین نتیجه مثبت بگیرید

یکی از راه‌های نفوذ سریع به ضمیر ناخودآگاه تلقین است؛ و با تلقین می‌توان خیلی چیز‌ها را تغییر داد حتی بهبود بیماری و یا رسیدن به هدفی خاص، تناسب‌اندام، تغییر رفتار و خیلی چیزهای دیگر که کمی درکش در خودآگاه سخت است. چرا باید انجام دهم همان‌طور که گفتم یکی از راه‌های نفوذ به…