آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

راه شناخت باور

شناخت باورها انسان

شناخت باورها برخی از باورها می‌توانند توانتان را افزایش دهند، درحالی‌که برخی باورها ممکن است توانایی‌هایتان را محدود کنند و موانعی درراه‌تان به وجود بیاورند. خبر خوب این است که می‌توانید باور‌هایتان را تغیر دهید. برای مثال سال‌ها ورزشکاران باور نداشتند که کسی بتواند مسافت یک مایل را درزمانی کمتر…