مرور برچسب

راز شادی

فرمول شادی چیست؟

شادی موفقیت ثروت همه‌چیز در جهان هستی فرمول خاص خود را دارد در این مقاله کوتاه می‌خواهم فرمول شادی را برای کاربران سایت موفقت فردی شرح دهم؛ و یا چگونه می‌توان شادتر بود. تنها زمانی که برای شاد بودن در اختیاردارید زمان حال است. تمامی خاطرات و تمامی برنامه‌ریزی‌های مربوط به آینده در همین زمان حال…

عامل اصلی شادی در زندگی چیست؟

نمی‌توان در این فرمول تغییری دهید، اما می‌توانید شادی‌تان را با توجه به این فرمول در اختیار داشته باشید. یکی از موارد جالب درباره‌ی پژوهش‌هایی که روی شادی انجام‌شده، تحقیقی است که روی دو گروه از افراد، گروه اول کسانی بودند که در قرعه‌کشی‌ها به ثروت‌های بادآورده رسیده بودند و گروه دوم کسانی…