آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

رابطه ان ال پی

شناخت طرف مقابل از طریق ۳ حالت

ما می‌توانیم دوستان و اطرافیانمان را از طریق 3 حالت (گذشته، حال، آینده) شناسایی کنیم که در جدول زیر توضیح داده‌شده. دلایل موافق و مخالف تمرکز روی گذشته، حال و آینده جدول شناخت طرف مقابل از طریق 3 حالت می‌توانید با گوش دادن به زمان فعل‌هایی که فرد استفاده می‌کند به ترجیح زمانی…