مرور برچسب

دیدگاه افراد موفق

دیدگاهی‌ که باعث می‌شود شما یک انسان موفق شوید

دیدگاه شما درباره‌ موفقیت چیست؟ آیا شما یک انسان موفق هستید؟ چگونه می‌توان متوجه شد استعداد موفق شدن رادارم؟ سوالاتی زیاد از این قبیل که ذهن بیشتر از ما‌ را فراگرفته است؛ اما باید اول‌ازهمه چیز بدانید که موفقیت یک‌شبه به دست نمی‌آید اما می‌توان روند آن را با اصول و قوانین موفقیت سرعتی‌تر کرد.…

تفاوت افراد موفق و ناموفق

تفاوت افراد موفق و ناموفق چیست؟ چه چیز باعث می‌شود که انسانی موفق و ناموفق باشد؟ همیشه آمار انسان‌های موفق کمتر از انسان‌های ناموفق است. یک انسان موفق چه تفکراتی دارد؟ شاید سؤالات زیادی ذهن شمارا مشغول کرده است تا فرق این دو گروه را بدانید. قبل از اینکه تفاوت آن‌ها را به شما بگویم یک نکته را…