آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

دلیل نرسیدن به هدف

۴ قاتل اصلی موفقیت را بشناسید که مانع پیشرفت شما می‌شود

آیا واقعاً تابه‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید که چه چیز تا‌به‌حال مانع پیشرفت شما شده است؟ آیا آن‌ها را شناسایی کرده‌اید؟ اگر هنوز به درجه موفقیت نرسیده‌اید به‌احتمال‌زیاد این 4 مانع باعث شده تا شما به خواسته خود نرسید. شاید سریع‌ترین راه بهره‌برداری از اشتیاق طبیعی این است که بدانید چه می‌خواهید،…

دلیل نرسیدن به اهداف ارزش‌های متناقض

دلیل نرسیدن به اهداف ارزش‌های متناقض آیا تابه‌حال دقت کردید که چرا ما به هدف مشخص‌شده‌ی خود نمی‌رسیم؟ دلیل نرسیدن به اهداف ارزش‌های متناقض است. یکی از دلایل نرسیدن به هدف در تناقض بودن هدف‌ها است. سعی کنید اهداف خود را در یک راستا با هماهنگی خواصی طراحی کنید. از خیال‌پردازی دوری‌کنید کمی منطقی باشید…