آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

دلیل بیماری

تأثیر مثبت اندیشی در سلامتی و در زندگی

شاد بودن می‌تواند شمارا در برابر مسائل و تأثیرهای بیماری که زندگی شمارا تهدید می‌کند، کمک کند. ازجمله این مسائل و تأثیرات می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد. خودکشی تصادف مشکلات روانی مواد مخدر بیماری مانند معجزه است، نه؟ بااین‌حال وقتی به آن فکر می‌کنید، منطقی است. تحقیقات نشان داده که افراد شاد روابط…