آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

دلیل اصلی شکست

۱۰ نوع تفکر اشتباه که باعث شکست ما می‌شود

انواع اصلی تفکر‌هایی که مایه‌ی شکست دادن خود می‌شوند، شامل موارد زیر هستند 1 تفکر همه‌یاهیچ چیزها را افراطی می‌بینید: خوب یا بد، درست یا غلط، انجام همه‌چیز یا هیچ‌چیز. 2 عمومیت دادن بیش‌ازحد اتفاق منفی را به‌صورت الگوی شکست بی‌پایان می‌بینید. برای مثال، آن‌ اتفاق ناخوشایند یک‌بار روی داد، پس همیشه…