آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

درمان خشم

دلیل خشمگین شدن انسان چیست؟

خشم موضوعی بسیار درخور توجه است. از یک‌سو می‌توان آن را سرکوب کرد و به مقدار کافی ابراز نمود؛ اما از سوی دیگر خشم می‌تواند به طرز نامناسبی ابراز شود؛ اما به‌هرتقدیر خشم احساسی طبیعی است و به‌اندازه‌ی عشق در رابطه‌ی میان انسان‌ها نقش بازی می‌کند. واقعا دلیل خشمگین شدن انسان چیست؟ نظریه‌های…