مرور برچسب

خصوصیات دوست خوب

۶ اصل مهم برای شناخت دوست خوب

دوست خوب چه کسی است؟ آیا او به‌راستی دلسوز شماست؟ آیا وفادار است؟ یا فقط وانمود می‌کند که دوستتان دارد؟ گاه دشوار است که بتوان دوست واقعی را از کسی که تظاهر به دوستی می‌کند، بازشناخت؛ اما لازم نیست به بن‌بست برسید یا گرفتار رفتار یا رابطه‌ای خودخواهانه شوید تا بدانید طرف دوست واقعی نیست. امروزه…