آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

خصوصیات افراد

شما چگونه فردی هستید؟

شما چگونه فردی هستید؟ کنش یا واکنش؟ اگر بیشتر علاقه دارید کاری انجام بدهید تا اینکه منتظر بمانید، در این صورت برنامه‌ی ذهنی شما کنشی است. اگر دوست دارید منتظر بمانید و ببینید چه اتفاقی رخ می‌دهد، به‌احتمال‌زیاد برنامه‌ی ذهنی‌تان واکنشی است. این دو برنامه ذهنی را می‌توان به این شکل توضیح داد: …