مرور برچسب

توجه به حرف مردم

این گروه از انسان‌ها موفق نمی‌شوند

دلایل عدم موفقیت می‌تواند موارد زیادی باشد؛ اما یکی از مهم‌ترین آن‌ها که باعث می‌شود ما در زندگی خود پیشرفت نکنیم توجه به حرف مردم است؛ اما ممکن است در همین لحظه سؤالی برای شما پیش‌آمده باشد که مگر می‌شود به حرف مردم گوش ندهیم؟ و بگویید مثلاً یک مدیر کارخانه برای کیفیت و افزایش فروش و رضایت…