مرور برچسب

توانایی های محل کار

سؤالات اثرگذار برای تقویت ۵ توانایی برای سعادت و رضایت شغلی

سعادت و رضایت شغلی ناشی از مشغولیت از راه استفاده از توانایی‌های کلیدی به‌طور روزانه و منظم است؛ نه تلاش برای تقویت نقاط ضعف؛ اما بعضی از توانایی‌ها طوری خاص به سعادتمندی کمک می‌کنند و ارزش تقویت کردن دارند. اگر می‌خواهید که سعادت و رضایت شغلی داشته باشید این 5 توانایی کلیدی را در خود تقویت…