مرور برچسب

تنبلی موفقیت

تنبلی ویروس خطرناک موفقیت و درمان آن + تمرین

همه‌ی انسان‌ها دوست دارند موفق باشند، انسان موجودی است که قدرت و موفقیت را دوست دارد. در این شلوغی جهان عده‌ای از انسان‌ها موفق هستند وعده‌ای هم ناموفق، تفاوت این دو گروه در چیست؟ چرا انسان‌های موفق در جهان تعدادشان بسیار کم است؟ یکی از خطرناک‌ترین ویروس‌های زندگی که باعث می‌شود جلوی پیشرفت شمارا…