مرور برچسب

تمرین هدف ان ال پی

۸ گام برای رسیدن به هدف به روش ان ال پی

یک راه دیگر برای رسیدن به هدف‌هایتان یک تکنیک ان ال پی است، که بدانید در حال حاضر کجا هستید، می‌خواهید به کجا بروید و قصد دارید برای رسیدن به مقصدتان در چه مسیری گام بردارید. راه بهتر برای انجام این کار این است که وانمود کنید به هدفتان رسیده‌اید و سپس به عقب بازگردید. برای رسیدن به هدف راه‌های…