آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

تمرین مثبت اندیشی

چگونه مثبت فکر کنیم + تمرین

چگونه می‌توانیم مثبت فکر کنیم باوجوداین همه اتفاق‌های گوناگون در زندگی؟ آیا واقعاً امکان دارد مثبت فکر کرد؟ در پاسخ به سؤال باید بگویم بله می‌شود البته نیاز به تمرین و تغییر نگرش دارد. در آخر همین مقاله چند تمرین ساده برای مثبت فکر کردن به شما آموزش می‌دهم. آیا انتخاب خوش‌بینی به‌سادگی انتخاب‌های…