مرور برچسب

تمرین تعادل در زندگی

تمرین کاربردی برای افزایش رضایت شما در همه جنبه‌های زندگی

به نظر شما آیا یک توپ دایره‌ای می‌تواند با سرعت زیاد حرکت کند یا یک توپ بیضی‌شکل؟ بدون شک یک توپ دایره‌ای، در این مقاله ویژه می‌خواهم به شما آموزش دهم که چگونه می‌توانید زندگی خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که مانند یک توپ فوتبال به‌سرعت به جلو حرکت کنید. دایره تعادل در زندگی…