آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

تقویت مهارت‌ها

۵ گام برای تقویت توانایی‌هایتان

5 گام برای تقویت توانایی‌هایتان دقت کردن به زمان‌هایی که در زندگی به نتایج بزرگ رسید‌ید، راهی است اثرگذار برای درک مواردی درباره‌ی خودتان در حوزه‌های مختلف زندگی. می‌دانید که منظورم از نتایج عالی، بردن جایزه‌ نیست. منظورم از نتایج عالی رسیدن به هدف‌هایی است که در نظر داشتید، در حقیقت منظورم…

تقویت توانایی‌هایتان

دقت کردن به زمان‌هایی که در زندگی به نتایج بزرگ رسید‌ید، راهی است اثرگذار برای درک مواردی درباره‌ی خودتان در حوزه‌های مختلف زندگی. می‌دانید که منظورم از نتایج عالی، بردن جایزه‌ نیست. منظورم از نتایج عالی رسیدن به هدف‌هایی است که در نظر داشتید، در حقیقت منظورم کار‌هایی که انجام دادید تا به این…