مرور برچسب

تقویت توانایی‌ها

۵ گام برای تقویت توانایی‌ها

 آیا برنامه ای برای تقویت توانایی‌ها در نظر گرفته‌اید؟ دقت کردن به زمان‌هایی که در زندگی به نتایج بزرگ رسید‌ید، راهی است اثرگذار برای درک مواردی درباره‌ی خودتان در حوزه‌های مختلف زندگی. می‌دانید که منظورم از نتایج عالی، بردن جایزه‌ نیست. منظورم از نتایج عالی رسیدن به هدف‌هایی است که در نظر داشتید،…