مرور برچسب

تفاوت ذهن نا‌‌‌خودآگاه

تفاوت میان ذهن آگاه و ذهن ناخودآگاه

تفاوت میان ذهن آگاه و ذهن ناخودآگاه واقعا در چیست؟ در دانش ان ال پی ذهن آگاه آن بخش از ذهن شماست که از محیط پیرامون و درونتان در هرلحظه از زمان آگاهی دارد. می‌توان گفت ذهن آگاه بخش بالایی کوهی یخی است که چیزی حدود نه برابر آن (ذهن ناخودآگاه) زیر لب پنهان است. ذهن آگاه و ناخودآگاه هر یک وظایفی را…