آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

تغییر مثبت

روش ایجاد تغییر مثبت

روش ایجاد تغییر مثبت درگذشته نظام آموزشی به‌طورکلی به‌جای شناسایی نکات مثبت، بیشتر به شناسایی اموری می‌پرداخت که مردم از عهده‌ی انجام آن‌ها به‌خوبی برنمی‌آمدند. برای مثال، می‌توان به آن دسته از گزارش‌های مدرسه اشاره کرد که می‌گفت (می‌توانستی بهتر باشی) که موجب می‌شد احساس بدی پیدا کنید، به‌خصوص…