آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

تغییر زندگی

۲ روش برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی

زندگی گاهی سخت و گاهی آسان است. اما باید این مهارت را داشته باشید که بتوانید تغییرات مثبت در زندگی خود ایجاد کنید تا بتوانید گام‌به‌گام به جلو حرکت کنید. درگذشته نظام آموزشی به‌طورکلی به‌جای شناسایی نکات مثبت، بیشتر به شناسایی اموری می‌پرداخت که مردم از عهده‌ی انجام آن‌ها به‌خوبی برنمی‌آمدند.…