مرور برچسب

ترفند شادی

راه های شاد بودن در زندگی

برای شاد بودن در زندگی اصلاً نیازی به هزینه نیست جالب است بدانید که ما انسان‌ها انتخاب می‌کنیم که شادباشیم یا افسرده‌، یا نگران اگر فردی را می‌بینید که ناراحت است و هیچ شادی‌ای در زندگی خود ندارد باید بدانید که این امر نیز خواسته‌ی او است. ما می‌توانیم انتخاب کنیم که شادباشیم یا غمگین، پس از…

با این ترفند ساده در زندگی خود شادباشید

زندگی شاد = موفقیت، قانون کاهش بازده، یکی از فرضیه‌ی مربوط به قرن نوزدهم است که بر اساس آن افزایش مخارج بیش از میزان خاصی، شمارا دچار مشکلات مالی می‌کند. امروزه این عبارت عموماً فعالیتی را توصیف می‌کند که دستمزد آن با میزان تلاشتان مطابقت نمی‌کند و درنهایت مجبور به تلاش بیشتر می‌شوید. هرروز…