مرور برچسب

تأثیر مثبت اندیشی

تأثیر مثبت اندیشی در در زندگی

مثبت اندیشی می‌تواند شمارا در برابر مسائل و تأثیرهای بیماری که زندگی شمارا تهدید می‌کند، کمک کند. ازجمله این مسائل و تأثیرات منفی بودن می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد. خودکشی تصادف مشکلات روانی مواد مخدر بیماری مانند معجزه است، نه؟ بااین‌حال وقتی به آن فکر…