مرور برچسب

تأثیر رفتار

تأثیر باور دیگران روی ما

در این مقاله‌ی جالب درباره‌ی تأثیر باور دیگران روی ما می‌پردازیم. آیا واقعا تفکر و باور یک فرد روی فردی دیگر می‌تواند زندگی آن شخص را تغییر دهد. مشکل بزرگ این است که پیش‌داوری‌های دیگران نیز می‌تواند محدودیت‌هایی در شما ایجاد کند، به‌ویژه اگر این دیگران افرادی مثل معلم‌ها، مدیران، خانواده، پدر و…