مرور برچسب

بلند کردن ندای درون

تمرین بیشتر کردن حجم صدای ندای درون (مربی درون)

اولین کاری که باید درباره‌ی مربی درونی‌تان انجام دهید این است که کاری کنید که صدای او را بلند و واضح در میان پارازیت‌های منتقد درونی‌تان بشنوید. می‌توانید این کارها را انجام دهید: 15 دقیقه از زمانتان را در سکوت، جایی بگذارید که کسی مزاحمتان نشود. برای مدتی اجازه دهید افکارتان هر جا که می‌خواهند…