مرور برچسب

برنامه ریزی زندگی

چگونه قهرمان زندگی خود بشویم؟

یکی از مؤثرترین روش‌های بهتر کردن عملکرد این است که انتظارات و معیارهای خود را بالا ببرید. چه کسی قهرمان زندگی شماست؟ البته که خود شما هستید. معیار‌های عملکردی که دارید بیش از هر عامل دیگری در شکل دادن زندگی‌ای که تجربه می‌کنید، تأثیر بر جای می‌گذارند. اغلب اشخاص گمان می‌کنند قهرمان کسی است…