مرور برچسب

برنامه ریزی اهداف

۳ گام برای تسلط و کنترل روی اهداف روزانه

وقتی از اهداف خود آگاه باشید و قواعد و قوانینی برای تجربه کردن حضور آن‌ها در زندگی‌تان داشته باشید، می‌توانید روزگاری نزدیک به عالی را پشت سر بگذارید. با انجام دادن این چند کار که روزی بیش از چند دقیقه وقت شمارا نمی‌گیرد، می‌توانید تجربه زندگی خود را متحول سازید و بر زندگی خود تسلط و کنترل…