مرور برچسب

برنامه‌ریزی ضمیر ناخود آگاه

برای برنامه‌ریزی ضمیر ناخودآگاه از کجا شروع کنیم؟

موضوع برنامه‌ریزی ضمیر ناخودآگاه درزمینهٔ موفقیت امروزه بسیار داغ شده است. ذهن انسان از دو بخش ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه تشکیل‌شده کار‌های آگاهانه در ضمیر خودآگاه جای دارند و بعد از تکرار مداوم به ضمیر ناخودآگاه می‌روند و بدون اینکه شما متوجه شویم آن را به‌صورت ناخودآگاه انجام می‌دهید، مثل…

برنامه‌ریزی ذهن برای موفقیت مانند یک کودک

برنامه‌ریزی ذهن برای موفقیت مانند یک کودک شاید جای سؤال باشد که ما چگونه می‌توانیم ذهن خود را پاک‌کنیم و مانند یک کودک دوباره برنامه‌ریزی کنیم و موفق شویم، اما واقعاً این امر امکان‌پذیر است در این آموزش روشی را به شما آموزش می‌دهم که ذهن خود را برای موفقیت برنامه‌ریزی کنید. و به اهداف بزرگی…