مرور برچسب

بررسی اعتماد‌به‌‌نفس

بررسی اعتماد‌به‌‌نفس در انجام کارها

مارک تو‌این معتقد بود که هر یک از ما در خود این توانمندی راداریم تا به هدف‌ها و رؤیاهایمان تحقق‌بخشیم. آنچه ما نداریم این بینش و درایت است. به‌عبارت‌دیگر، این اشخاص به دید مثبت به خود نگاه می‌کنند. این بدان معناست که آن‌ها می‌دانند چگونه خودشان را دوست بدارند. آن‌ها می‌دانند از چه جنبه‌های مثبتی…