آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

باور های زندگی

باور‌های ما چگونه شکل می‌گیرند

اگر منابع کافی دارید، انگیزه‌تان به‌اندازه‌ی کافی قوی است و یا باور دارید می‌توانید کاری را انجام دهید، برنامه‌ریزی برای آن سودمند خواهد بود. تاریخ پر از مردان وزنانی که برخلاف انتظار همگان، از موانعی سخت گذشته‌اند و به هدف‌هایشان رسیده‌اند. همگی این افراد نکته مشترکی دارند، باوری قوی که آن‌ها فرد…