مرور برچسب

ایجاد تعادل

چگونه در زندگی خود تعادل ایجاد کنیم

آیا با حدس و گمان درباره تعادل در زندگی تصمیم‌گیری می‌کنید؟ می‌توانید به این موارد فکر کنید. پول کم استرس زیاد زمان کم انتظارات و خواسته‌های زیاد تفریح کم ممکن است بسیاری از این حدس و گمان‌ها درست از آب دربیایند. خیلی وقت‌ها به‌صورت غریزی می‌دانید که چه تغییراتی…