مرور برچسب

ایجاد انرژی مثبت

تغییر فرکانس مغز در ۵ دقیقه برای افزایش انرژی و حالت مثبت

شما با استفاده از این تکنیک ان ال پی می‌تواند فقط در 5 دقیقه انرژی خود را افزایش و حالت مثبت را در خود ایجاد کنید. ایده استفاده از لنگر در ان ال پی از تکنیک درمان هیپنوتیزم میلتون اریکسون الگوبرداری شده است. اریکسون معمولاً از محرک‌هایی استفاده می‌کرد تا حالت درونی افراد را تغییر…