مرور برچسب

ایجاد اعتماد‌به‌‌نفس

چگونه اعتماد‌به‌نفس خود را حفظ کنیم؟ ۸ نکته مهم

اعتماد‌به‌نفس یک مهارت تمرینی فکری است؛ که می‌توان آن را افزایش داد. گاه ممکن است که این اعتماد‌به‌نفس با رویدادهای غیرمنتظره تخریب شود. مهم‌ترین بخش همین است که بتوانید در این مواقع از اعتماد‌به‌نفس خود حمایت کنید. شاید در گام‌های اول کمی مشکل باشد اما با تمرین و تمرکز می‌توانید آن را حفظ کنید.…

بررسی اعتماد‌به‌‌نفس در انجام کارها

همان طور که می‌دانید اعتماد‌به‌‌نفس در زندگی باعث ایجاد انگیزه برای پیشرفت در زندگی می‌شود. مارک تو‌این معتقد بود که هر یک از ما در خود این توانمندی راداریم تا به هدف‌ها و رؤیاهایمان تحقق‌بخشیم. آنچه ما نداریم این بینش و درایت است. به‌عبارت‌دیگر، این اشخاص به دید مثبت به خود نگاه می‌کنند. این…