مرور برچسب

ایجاد احساس خوب

چگونه احساس خوبی نسبت به خود داشته باشیم؟

تعداد زیادی از انسان‌ها متأسفانه در زندگی خود اصلاً حس خوبی نسبت به خود ندارند آن‌ها زندگی را در بیشتر مواقع به‌اجبار پست سر می‌گذارند؛ اما لحظه‌ای تفکر کنید که چرا این حس را نسبت به خوددارید؟ چرا اعتمادبه‌نفس شما پایین است؟ اگر این حس را در خود متوقف نکنید نمی‌توانید به اهداف خود در زندگی برسید…

چگونه احساس خود را تغییر دهیم؟

سپاسگزاری به‌طور خاص باعث می‌شود همراه جریان زندگی پیش بروید و موارد خوب بیشتری را به زندگی‌تان فراخوانید. هر احساس مثبتی، احساس‌های مثبت دیگری را همراه خودش می‌آورد. آیا می‌دانستید که در حالت کلی ۶۰ ‫ تا ۸۰ درصد از احساس‌های شما منفی هستند؟ منظورم از منفی، احساس‌هایی است که سودی ندارند.…