مرور برچسب

ایجاد آرامش

کنترل احساسات و تقویت آن‌ها

آیا از ابزار احساساتتان خوشحال هستید یا دوست دارید این احساسات را سرکوب کنید تا جایی به شکلی ناخواسته منفجر شوند. آیا از احساساتتان در تمام لحظات آگاهی دارید یا گاهی نمی‌دانید چرا احساساتی مثل عصبانیت در شما وجود دارد؟ آگاهی داشتن از احساسات به تمرین نیاز دارد و توضیح دادن درباره‌ی اینکه چه…