آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

اهداف اصلی زندگی

سؤال قدرتمند برای پیدا کردن اهداف اصلی در زندگی

کمی عجیب به نظر می‌رسد، اما وقتی خوب فکر می‌کنید، می‌بینید شما هم مانند اغلب مردم به‌درستی نمی‌دانید که چگونه می‌خواهید زندگی کنید. مطمئناً شما هم می‌خواهید شاد و خوشحال زندگی کنید. این را هم می‌دانید برای خوب زندگی کردن به چیزهای دیگری نیز احتیاج دارید که ازجمله می‌توان به‌سلامتی خوب، شغل مطلوب،…