آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

ان ال پی

چگونه رهبر گروه باشیم؟ تکنیک ان ال پی

در این مقاله به تکنیک ان ال پی به  شما می‌آموزیم که چگونه رهبر گروه باشیم. برقراری روابط صمیمانه نیاز به همراهی با دیگران دارد. در ان ال پی این هماهنگی را به شکل دویدن در کنار قطار تصور می‌کنند. اگر به درون قطاری در حال حرکت بپرید، لازم است با سرعتی هماهنگ با سرعت قطار در کنار آن بدوید و سپس…

ارتباط ذهن با بدن و تأثیر آن‌ها

آیا از ارتباط ذهن با بدن و تأثیر آن‌ها بر روی اجزای بدن اطلاع دارید؟ طب کل‌نگری در این مورد بر این باور است که ذهن روی بدن اثر می‌گذارد و بدن نیز روی ذهن تأثیرگذار است. برای این‌که انسان سالمی باشیم، سرکوب کردن نشانه‌های بیماری‌های کافی نیست. برای سلامتی کامل لازم است ذهن و بدن باهم بررسی و درمان…