مرور برچسب

انعطاف پذیری

برای پیشرفت و موفقیت این ۳ اصل را رعایت کنید

هرچه ما بتوانیم انعطاف‌پذیرتر باشیم بیشتر به درجه موفقیت می‌رسیم. اگر بخواهیم یک تعریف دیگر از موفقیت بگوییم؛ می‌توان گفت، موفقیت شامل انعطاف‌پذیر فرد در تمام جنبه‌های زندگی، مثلاً یک فرد برای رشد باید خود را با شرایط فعلی هماهنگ کند تا بتواند پیشرفت و موفقیت را کسب کند. مثلاً اگر…