مرور برچسب

انجام کارها

شرطی‌سازی ذهن برای انجام کارهای سخت

افراد موفق برای هر کاری به جای تلاش فیزیکی، تلاش فکری می‌کنند. آنها اصول شرطی‌سازی ذهن را برای موفقیت می‌دانند. خب حالا چگونه ذهن خود را عادت به کارهای خوب دهیدم؟ تا بتوانیم به هر آنچه را که می‌خواهیم در زندگی برسیم. اگر این سؤالات ذهن شمارا مشغول کرده است تا آخر این مقاله با ما باشید. اگر دقت…