آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

انجام کارها

شرطی‌سازی ذهن برای انجام کارهای سخت

چگونه ذهن خود را عادت به کارهای خوب دهیدم؟ تا بتوانیم به هر آنچه را که می‌خواهیم در زندگی برسیم. اگر این سؤالات ذهن شمارا مشغول کرده است تا آخر این مقاله با ما باشید. اگر دقت کرده باشید تعداد زیادی از افراد نزدیکمان را می‌بینیم که انسان‌های موفقی هستند همیشه درراه هستند و آن‌ها عادت…