آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

امنیت مالی

مدیریت کردن پول

برای رسیدن به فراوانی در زندگی ابتدا باید تعریف  درستی از پول داشته باشید. اگر نمی‌دانید پول پرداخت قبض آب و برق یا غذای موردنظرتان را از کجا به دست آورید، لذت بردن از زندگی برایتان سخت خواهد بود. ممکن است دوره‌های سخت زندگی را خوب بشناسید ، هنگامی‌که دخل‌وخرجتان باهم هماهنگی ندارد. دیر شدن قسط‌های…