مرور برچسب

الگوی تغییر

الگوی ۴ مرحله‌ای تغییر

انتخاب سبک زندگی سالم، کاملاً بستگی به خودتان دارد. اولین قدم در فرایند تغییر، به انتخاب درست شما بستگی دارد. الگوی 4 مرحله‌ای تغییر بسیار مهم است لطفا با دقت به آن توجه کنید. ایجاد تغییر شامل موارد زیر است: برسی سبک زندگی کنونی‌تان نوشتن فهرستی از تمام تغییرهایی که می‌خواهید…