مرور برچسب

افزایش انرژی

چگونه فردی پر انرژی باشیم

بعضی‌ها همیشه فردی پر انرژی هستند. آن‌ها آن‌قدر شادند که از خود می‌پرسید چه دارویی مصرف می‌کنند! این افراد ظرفیت تولید انرژی خاص خود و نهایت استفاده از هر دقیقه رادارند، بدون آن‌که تحت تأثیر عوامل خارجی نظیر فشار کاری یا رویدادهای چالش‌برانگیز زندگی قرار گیرند. فردی پر انرژی در زمان حال…