مرور برچسب

افزایش اعتماد‌به‌نفس

چگونه اعتماد‌به‌نفس خود را حفظ کنیم؟ ۸ نکته مهم

اعتماد‌به‌نفس یک مهارت تمرینی فکری است؛ که می‌توان آن را افزایش داد. گاه ممکن است که این اعتماد‌به‌نفس با رویدادهای غیرمنتظره تخریب شود. مهم‌ترین بخش همین است که بتوانید در این مواقع از اعتماد‌به‌نفس خود حمایت کنید. شاید در گام‌های اول کمی مشکل باشد اما با تمرین و تمرکز می‌توانید آن را حفظ کنید.…