آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

افزایش استعداد

چگونه مهارت‌های ذهن خود را رشد و گسترش دهیم؟

آیا تا به حال فکر کرده اید که چگونه مهارت‌های ذهن خود را رشد و گسترش دهیم؟ برنامه ذهنی یکی از موارد‌ی است که در کارگاه‌های آموزشی به آن پرداخته می‌شود. در این کارگاه‌ها به شرکت‌کنندگان آموزش داده می‌شود چطور با توجه به برنامه‌های ذهنی فرد مقابل برای تأثیرگذاری روی او از الگوهای زبانی مناسب…