مرور برچسب

اعتماد‌به‌‌نفس در کارها

بررسی اعتماد‌به‌‌نفس در انجام کارها

همان طور که می‌دانید اعتماد‌به‌‌نفس در زندگی باعث ایجاد انگیزه برای پیشرفت در زندگی می‌شود. مارک تو‌این معتقد بود که هر یک از ما در خود این توانمندی راداریم تا به هدف‌ها و رؤیاهایمان تحقق‌بخشیم. آنچه ما نداریم این بینش و درایت است. به‌عبارت‌دیگر، این اشخاص به دید مثبت به خود نگاه می‌کنند. این…